Bài Viết Mới

Khắc dấu tên có giá trị pháp lý hay không?

khắc dấu tên

Khắc dấu tên hay khắc dấu chức danh có mang giá trị pháp lý hay không? Những ai có thể làm con dấu tên, con dấu chức danh, chữ ký ? Luật pháp Việt Nam có quy định gì về con dấu tên hay không. Khắc dấu tên là gì …

Đọc thêm »

Sản phẩm mới